مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JSOC

Joint Special Operations Command

فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی از ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا است که وظیفه اش مطالعه و بررسی نیازمندی‌ها و تکنیک‌های عملیات‌های ویژه برای تضمین قابلیت همکاری و استانداردسازی تجهیزات، طراحی و اجرای تمرین‌ها و عملیات‌های آموزشی ویژه، توسعه تاکتیک‌های عملیات‌های مشترک ویژه و اجرای عملیات‌های ویژه در سراسر جهان است.

JSOC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود