مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها، (International Bureau of Weights and Measures)، یکی از سه سازمانی است که برای نگهداری از سیستم استاندارد بین‌المللی یکاها (SI) پایه‌گذاری شده‌اند.

این سازمان که معمولاً با اختصار فرانسوی آن، BIPM، شناخته می‌شود، در سال ۱۸۷۵ و پس از امضای پیمان متر، ایجاد شد
BIPM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود