مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCC

Federal Communication Commision

علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که مسئول منظم کردن ارتباطات ، شبکه‌های تلفنی و رسانه‌های ارتباط جمعی میان‌ایالتی می‌باشد.
FCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود