مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FCC

Federal Communications Commission (USA)

First Christian Church

Fresno City College

Face-Centered Cubic (e.g., crystal lattice, packing arrangement)

Farm Credit Canada

Families with Children from China (adoptive family support group)

Family Child Care (military daycare center)

Frederick Community College (Frederick, MD)

First Congregational Church (various locations)

Fluidized Catalytic Cracking

Fluid Catalytic Cracking (refinery conversion process)

Fort Collins, Colorado (Amtrak station code)

Free Code Camp (computer programming)

Fichier Central des Chèques (French: Central File of Vouchers)

Fomento de Construcciones y Contratas

Foreign Correspondents' Club (various locations)

Family Crisis Center (various locations)

Florida Community College (Jacksonville, FL)

Families with Children from China

Fleet Cyber Command (US Navy)

Firefighter Combat Challenge

French Chamber of Commerce (various locations)

Federal Character Commission (Nigeria)

French Commercial Code

Food Chemical Codex

Family Community Church (various locations)

Federal Correctional Complex

Family-Centered Care

Football Club Challans (French football club)

Forest Conservation Council

Flight Control Computer

Flint Cultural Center (Michigan)

Formal and Computational Cryptography (Workshop)

Florida Career College

Flowers City Casuals (Bandung, Indonesia)

Florida Christian College

Filinvest Corporate City (Philippines)

Feline Conservation Center (Rosamond, California)

Federal Constitutional Court (Germany)

Fine Collection Center (various locations)

Florida Catholic Conference

Federal Council of Churches

Florida Chamber of Commerce

Fresno Cycling Club (Fresno, CA)

Federal Coordinating Committee (various organizations)

Fingerprint Clearance Card

Federal Competition Commission (Mexico)

Fonds Commun de Créances (French: Common Fund Claims)

File Carbon Copy

Functional Combatant Command (US DoD)

Football Club des Collines (French football club)

Fire Control Computer

Finova Capital Corporation (aircraft leasing; Scottsdale, AZ)

Foster Care Coalition (various locations)

French Competition Council

Full-Charge Capacity (battery power)

Flight Control Center

Florida Citrus Commission

Fellowship of Christian Cheerleaders (Lawrenceville, GA)

Flat Conductor Cable

Federal Coordinating Center (NDMS)

Federal Capital Contribution

Face Center Cubic

Flourtown Country Club (Flourtown, PA)

Family Care Council

Florissant Civic Center (Florissant, MO)

Fuel Cells Canada

Flax Council of Canada

Fisheries Council of Canada (Conseil Canadien des Peches)

Fuji Chemical Co., Ltd. (Japan)

Fellowship of Christian Cowboys

Financial Communications Company

Florida Corrections Commission

Fire Control Center

Future Computer and Communication

Future Cities Competition (National Engineers Week)

Fractional Cloud Cover

Flandre Comptabilité Conseil (French accounting company)

First Currency Choice

Franciscan Clarist Congregation

Fully Cellular Containership

Flash Column Chromatography

Federal Computer Conference

Fluid Catalytic Converter

Fibre Channel Community (now Fibre Channel Industry Association)

Flight Coordination Center

Federation of Cocoa Commerce, Ltd.

Federal Cartridge Company

Fellowship of Concerned Churchmen

Fire Controlman Chief (US Navy)

Census Feature Class Codes

Foreign Controlled Corporation

Fellowship of Companies for Christ

Forest City Covington (developer; Ohio)

Faith Christian Centre

Chief Fire Controlman (Naval Rating)

France Création Conditionnement (French packaging company)

Florida Coalition for Children

Forward Command Channel

Ferrocarriles de Cuba (Cuban National Railways)

Fuels Control Center

Fiscalía Contra la Corrupción (Guatemalan equivalent to district attorney)

Fast Communications Controller (HDLC and/or Fast Ethernet port controller)

Foamy Card Cult (gaming)

Flying Crew Chief (USAF)

Fleet Capital Corporation

Farmers' Contact Center (Philippines)

Flight Connection Centre

Fault-Current Controller (superconductor)

Facsimile Compression Controller (AT&T)

Fairchild Controls Corporation

First Class Charterer (shipping)

Faujdarhat Cadet College

Flow Control Confirmation (ITU-T)

Farm Credit Council, Inc. (Washington, DC, USA)

Fairway Country Club (Singapore)

Festival City Conventions (Kent Town, SA)

Flight Communications Center

Función de Correlación Cruzada (Spanish: Cross-Correlation Function)

Flight Clinical Coordinator

Facilities Coordination Committee

Farm Credit Corporation of Canada (government)

Filter Control Card

Fire Control Channel

Fire Control Commit

Funky Communications Commission (1970s pop band)

Functional Component Commander

Field Compliance Coordinator (State Farm Insurance)

Fairport Crew Club, Inc. (Fairport, NY)

Families of Children with Cancer of Ontario

Fertilizer & Chemical Consultancy Ltd (UK)

Fleet/Flag Command Center

Force Category Code

Fcc

Fraction of Commercial Power Supplied by Coal

Full Combat Configuration

Fixed Capacity Charge

Finance & Contracts Committee

Familial Nonpolyposis Colon Cancer

Fire Claims Central (insurance)

Full Cup Consulting (Petaluma, California)

Fully Cross Coupled

Fundamental Control Channel

Functional Common Core

Fueled Clad Canister

Fisher Controls Company

Future Characteristics Change

Force Command and Control Centre

Farsley Cricket Club (UK)

Future Content Company Ltd (UK)

First Class Consulting, LLC (Lakewood, OH)

Flood Control Catchments