مخفف کلمه FCC


( Federal Communication Commision ) علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که مسئول منظم کردن ارتباطات ، شبکه‌های تلفنی و رسانه‌های ارتباط جمعی میان‌ایالتی می‌باشد.
FCC

بازگشت به صفحه قبل