مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITU

International Telecommunication Union

اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور (ITU) یک سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است. این اتحادیه دومین اتحادیه قدیمی پس از کمیسیون راین است. این اتحادیه وظیفه قانون‌گذاری و مدیریت فضای فرکانسی، تدوین استانداردهای تبادل داده و اطلاعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. مقر این سازمان در ژنو سوئیس است.
ITU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود