مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTA

Over The Air

نوعی آپدیت (بروزرسانی) برای گوشی های همراه که به وسیله ی سیستم های بیسیم انجام می‌شود.
OTA
ارسال نظر

ارسال نظر