مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WAP

Wireless Application Protocol

یک نوع استاندارد بین‌المللی برای برنامه‌هایی است که از ارتباط بی سیم استفاده می‌کنند. برنامه اصلی شامل دسترسی به اینترنت از طریق PDA می‌باشد. یک مرورگر WAP تمام این سرویس‌ها را ارائه می‌کند. ولی همکاری با توجه به کاهش محدودیت‌ها عملی شده‌است. سیستم ژاپنی نیز یک پروتکل رقابتی است. سایت‌های WAP می‌توانند نوشتاری باشند. تبدیل دینامیکی به WML می‌باشد. قبل از عرضه WAP، عرضه کنندگان فرصت کمی برای دسترسی به سرویس داده‌ای داشته‌اند. برنامه‌های فعال می‌توانند حامی این فعالیت‌ها باشند مانند:

- email از طریق موبایل
- ردیابی قیمت بازار سهام
- نتایج ورزشی
- عناوین خبری
- پیاده کردن موسیقی.
WAP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود