مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDA

Personal Digital Assistant

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA) یک دستگاه کوچک قابل حمل شخصی با سیستم‌عامل است. کاربرد اصلی این وسیله در موردی است که نیاز به مزایای رایانه عادی در محیط‌هایی است که به قابل حمل بودن آن نیاز می‌باشد. در کنار نرم‌افزارهای دیگر از کاربردهای این وسیله استفاده از تقویم، دفتر آدرس الکترونیکی شخصی و ماشین حساب است. دستگاههای جدیدتر دارای قابلیتهای بالاتر مثل قابلیت ارتباط با اینترنت، گرفتن عکس و سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس (Global Positioning Systems) هستند.
PDA
ارسال نظر

ارسال نظر