مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTS

Base Tranceiver Station

در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS می باشد.
BTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود