مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COBBA

Common Base Band Analoque

COBBA نوعی آی سی می باشد. این آی سی مبدل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و همچنین دیجیتال به آنالوگ است. امواج دریافتی آنتن بعد از این که توسط آی سی RF دمودولاسیون شدند با خطوط RX وارد وارد آی سی COBBA در واحد AF می‌شوند. این آی سی ابتدا سیگنال‌های دریافتی از RF را توسط خطوط ارتباطی PCM به بلوک MCU می‌دهد. در این بلوک اطلاعات از طریق آی سی CPU روی حافظه موقت گوشی ریخته می‌شود، سپس آی سی COBBA دوباره از طریق همان خطوط ارتباطی، اطلاعات را از روی حافظه موقت خوانده، تبدیل به سیگنال آنالوگ می‌کند که از طریق بلند گو قابل استفاده خواهد شد. همبن گونه برای اطلاعاتی که بایستی از موبایل خارج شود، صدایی که توسط میکروفون دریافت می‌شود، به صورت سیگنال آنالوگ است. این سیگنال بعد از ورود به آی سی COBBA، تبدیل به دیجیتال می‌شود، سپس از طریق خطوط PCM به واحد MCU منتقل شده تا در حافظه موقت نگه داری شوند و به محض کانال دار شدن موبایل تمامی اطلاعات قسمت میکروفون از طریق واحد RF به BTS ارسال می‌شود.
COBBA
ارسال نظر

ارسال نظر