مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTY

Tele Type

امکانی در گوشی ها، برای استفاده ناشنوایان و کم شنوایان تعبیه شده هست که TTY نام دارد.
TTY
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود