مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GTT

Gutta

یکی از اشکال ساخت و مصرف داروهای مایع در داروسازی قطره (به اختصار Gtt) است مانند قطره استامینوفن. قطره به جز داروهای اطفال در داروهای چشمی، بینی و گوشی نیز کاربرد زیادی دارد. در پزشکی، قطره‌ها دارای شکل استانداردی هستند که هر بیست قطره آن برابر یک سی سی (میلی لیتر) می‌باشد. در صورت نیاز به دانستن دقیق میزان دارو یا مایعات دیگر به میلی لیتر (سی سی) می‌توان از سرنگ‌های تزریق مدرج استفاده کرد.
GTT
ارسال نظر

ارسال نظر