مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MRV

مخفف عبارت MRV

Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
OME

مخفف عبارت OME

Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
PSC

مخفف عبارت PSC

Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HFRS

مخفف عبارت HFRS

Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...