مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
HAP

مخفف عبارت HAP

Hospital-Acquired Pneumonia
ذات الریه بیمارستانی (HAP) به هر ذات...
MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
CPT

مخفف عبارت CPT

Current Procedural Terminology
اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...