مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
PUPPP

مخفف عبارت PUPPP

Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy
پاپول‌ها و پلاک‌های کهیری خارش‌دار...
ECT

مخفف عبارت ECT

ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
MMT

مخفف عبارت MMT

Methadone Maintenance Treatment
درمان سوء مصرف مواد همواره با چالش‌های...
PNS

مخفف عبارت PNS

Peripheral Nervous System
دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی...