مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
G.P

مخفف عبارت G.P

General Practitioner
در حرفه پزشکی پزشک عمومی، پزشکی است که...
DDP

مخفف عبارت DDP

Dimethyl Diphenyl Pyrrolidine
متادون (Methadone) یک داروی مخدر صنعتی...
سمباد

مخفف عبارت سمباد

سمینار موردی در بهداشت و درمان
اين اختصار درس «سمينار موردی در بهداشت...
ناکا

مخفف عبارت ناکا

نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی
ايدز (AIDS) يا نشانگان اکتسابی کمبود...