مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HCT

Hydro Chloro Thiazide

این دارو در درمان زیادی فشار خون (به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی)، خیز (ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی همراه با آسیت) درمان با کورتیکوستروئید و استروژن و نیز بعضی از حالات عیب کار کلیه ( از جمله سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد ونارسایی مزمن کلیه) مصرف می‌شود.
HCT
ارسال نظر

ارسال نظر