مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCR

Polymerase Chain Reaction

واکنش زنجیره‌ای پلی مرازی PCR به فرآیند شیمیایی چند مرحله‌ای گفته می‌شود که به وسیله بخشی از مولکول DNA تکثیر میشود. در این واکنش بخشی از DNA به وسیله یک جفت پرایمر مشخص شده و سپس در حضور آنزیم دی‌ان‌ای-پلی‌مراز توالی مابین دو پرایمر تکثیر میشود.
PCR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود