مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDH

Lactate De Hydrogenase

لاکتات دهیدروژناز (lactate dehydrogenase یا به صورت مختصر شده LDH یا LD) آنزیمی است از گروه اکسیدوردوکتازها که در گیاهان، حیوانات و پروکاریوت‌ها یافت می‌شود. لاکتات دهیدروژناز دارای اهمیت پزشکی ویژه‌ای می‌باشد زیرا که به طور گسترده در بافت (زیست‌شناسی) های بدن، از جمله گلبول قرمز و عضلات قلب یافت می‌شود و به هنگام آسیب دیدن این بافت‌ها لاکتات دهیدروژناز درون خون آزاد می‌گردد و این ویژگی لاکتات دهیدروژناز، آن را به یک شاخص مهم برای شناسایی صدمات و بیماریهای شایع در بدن تبدیل می‌کند.

دهیدروژناز (dehydrogenase) آنزیمی است که هیدرید (ترکیب هیدروژن دار) را از یک مولکول به مولکول دیگری منتقل می‌کند. لاکتات دهیدروژناز واکنش تبدیل پیرویک اسید (محصول نهایی قندکافت) به اسید لاکتیک و واکنش برعکس آن را فروکافت می‌نماید به هنگامی که واکنش اکسایش-کاهش نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (NADH) رخ می‌دهد ((NADH) به (NAD+) تبدیل می‌شود و سپس معکوس آن رخ می‌دهد.)

آنزیم لاکتات دهیدروژناز از پنج ایزوآنزیم تشکیل شده است، شامل:
لاکتات دهیدروژناز ۱ (به انگلیسی: LDH-1) که به طور معمول در قلب موجود است.
لاکتات دهیدروژناز ۲ (به انگلیسی: LDH-2) که به طور معمول در دستگاه بیگانه‌خوار یاخته تک هسته‌ای (به انگلیسی: Mononuclear phagocyte system) موجود است.
لاکتات دهیدروژناز ۳ (به انگلیسی: LDH-3) که به طور معمول در شُش‌ها و سایر بافت‌ها موجود است.
لاکتات دهیدروژناز ۴ (به انگلیسی: LDH-4) که به طور معمول در کلیه‌ها – جفت (کالبدشناسی) و پانکراس موجود است.
لاکتات دهیدروژناز ۵ (به انگلیسی: LDH-5) که به طور معمول در کبد و ماهیچه‌های اسکلتی موجود است.
در افراد طبیعی و سالم لاکتات دهیدروژناز ۲ بیشترین درصد لاکتات دهیدروژناز کُل را تشکیل می‌دهد.
LDH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود