مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASD

Atrial Septal Defect

ASD وجود حفره در دیواره بین دهلیزی یا همان حفره‌های بالای قلب نقص دیواره دهلیزی نامیده می‌شود.
ASD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود