مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCB

Calcium channel blockers

بلوک کننده کانال کلسیم (CCB) یک گروه از داروها هستند که ورود کلسیم به داخل سلول و یا خروج کلسیم را از ذخایر سلولی را مهار می‌کنند.

این داروها موجب کند شدن سرعت هدایت دهلیزی بطنی و سینوسی دهلیزی و شل شدن عضلات صاف دیواره عروق و قلب می‌شوند. اتصال کلسیم به میوزین برای انقباض عضلات صاف جدار عروق ضروری است.

این داروها در مداوای بیماریهای شریان‌های کرونری از جمله آنژین صدری، آریتمی قلبی، زیادی فشار خون و بیماریهای عروق انتهایی کاربرد دارند. از جمله این داروها دیلتیازم، وراپامیل، نیفدیپین و آملودیپین است.
CCB
ارسال نظر

ارسال نظر