مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EC

Emergency postcoital Contraception

پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد اختصاری EC) خوانده می‌شوند به روش‌هایی اشاره دارد که پس از انجام مقاربت از باردار شدن جلوگیری می‌کنند.

جلوگیری اورژانسی از حاملگی معمولاً دو صورت دارند:
+ مصرف قرص
+ استفاده از IUD
EC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود