مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VLDL

Very Low Denisty Lipoprotein

VLDL مخفف و مختصر شده Very Low Denisty Lipoprotein است كه از دسته خانواده ليپوپروتين ها محسوب ميشود ( شيلوميكرون – HDL - LDL ) . شيلوميكرون چربي هاي غذايي را در خون حمل و نقل ميكند درحالي كه VLDL چربي هاي داخلي مخصوصا كلسترول را.
VLDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود