مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDL

High-density lipoprotein

لیپوپروتئین با چگالی بالا
HDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود