مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VLDB

Very Large Data Base

پایگاه داده‌ای که در میان چندین کامپیوتر با سیستم‌های گوناگون مدیریت پایگاه داده ، توزیع شده است.
VLDB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود