مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DC

Diss Connect

این کلمه به معنی قطع ارتباط می باشد. معمولاً کلمه DC در بین کاربران اینترنت در هنگام چت رایج هست.
DC
ارسال نظر

ارسال نظر