مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDL

Interface Description Language

زبان توصیف واسط که به اختصار IDL نامیده می‌شود یک زبانی است برای ذکر خصوصیات اجزای نرم‌افزار یک واسط. IDLها واسط‌ها را در یک زبان بی‌طرف تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد پیکرپارهای نرم‌افزار که زبان مشترکی ندارند ارتباط برقرار کنند. به عنوان نمونه بین پیکرپارهایی که در زبان سی++ نوشته‌شده‌اند و پیکرپارهایی که در جاوا نوشته‌شده‌اند.

IDLها معمولاً در نرم‌افزار فراخوانی روند از دوردست (Remote procedure call) استفاده می‌شوند. در چنین مواردی، ماشین‌های انتهای یک «پیوند» (Link) ممکن است سیستم‌عامل و زبان رایانه‌ای متفاوتی داشته باشند. IDLها پلی بین دو سامانهٔ متفاوت ارائه می‌دهد.
IDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود