مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LINK

Liberty in North Korea

آزادی در کره شمالی
LINK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود