مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PC

Personal Computer

رایانه شخصی یا PC به آن دسته از رایانه‌ها گفته می‌شود که برای استفاده شخصی و خانگی بکار می‌رود.
PC
ارسال نظر

ارسال نظر