مخفف کلمه PC


( Personal Computer ) رایانه شخصی یا PC به آن دسته از رایانه‌ها گفته می‌شود که برای استفاده شخصی و خانگی بکار می‌رود.
PC

بازگشت به صفحه قبل