مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPI

Linux Professional Institute

ال‌پی‌ای یا بنیاد حرفه‌ای لینوکس (LPI) یک بنیاد ناسودبر است که امکان فروش-مستقل گواهی‌نامه حرفه‌ای برای مدیران شبکه و یا برنامه نویسان لینوکس‌کار است . همچنین این شرکت محصولی به نام LPIC ارائه می‌دهد.این محصول تاییدنامه ایست که میزان توانایی اشخاص را تضمین می‌کند . همچنین امتحان‌های ال‌پی‌ای در تمام کشورها قابل اجرا هستند که همچنین به شمار زیادی از زبان‌ها ترجمه شده‌اند.
LPI
ارسال نظر

ارسال نظر