مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DNC

Direct Numeral Control

روش کنترل کامپیوتری وسایل ماشینی خودکار که از طریق آنها به‌جای اینکه کنترل به‌صورت پیوسته باشد ، به شکل کنترل در نقاط گسسته در می‌آید.
DNC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود