مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESC

Electronic Stability Control

کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC، یک تکنولوژی کامپیوتری برای پایداری خودرو است که می‌تواند به شکل بالقوه سبب بهبود امنیت از طریق شناسایی و به حداقل رساندن لغزش‌ها شود. بطور کلی زمانی که این سامانه انحراف خودرو را تشخص می‌دهد، جهت کمک به راننده اقدام به ترمز گرفتن برای هدایت خودرو به مسیر مورد نظر راننده می‌کند. این ترمزها می‌تواند به صورت جداگانه بر روی هریک از چرخ‌های خودرو اعمال شود.
ESC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود