مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPLS

Multi Protocol Label Switching

در شبکه جهانی رایانه و ارتباط‌های تلفنی، تعویض برچسب چندپروتکلی (MPLS) یک مکانیزم حمل داده‌است که با بعضی از خصوصیات شبکه تعویض چرخشی بر روی شبکه تعویض پاکتی رقابت می‌کند. MPLS در لایه مدل OSI عمل می‌کند که به طور کلی در بین معانی سنتی لایه ۲ (لایه انتقال داده) و لایه ۳ (لایه شبکه) در نظر گرفته شده‌است، بنابراین اغلب به لایه ۲ و ۳ رجوع می‌کند و برخی آن را لایه ۲/۵ می نامند. MPLS به منظور فراهم کردن سرویس حمل داده برای مشتری‌های چرخشی و مشتری‌های تعویض پاکت که یک مدل سرویس دیاگرام را تولید می‌کند طراحی شده بود. آن می‌تواند در حمل انواع مختلفی از ترافیک شامل پاکت‌های IP به خوبی Sonet ،ATM و اترنت استفاده بشود.
MPLS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود