مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IANA

Internet Assigned Numbers Authority

آیانا (IANA)، نهادی است که مسوولیت سرپرستی آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP Address) و سیستم خودگردان (Autonomous System) تخصیص داده شده، مدیریت منطقه ریشه سامانه نام دامنه (DNS root zone)، ساختار رسانه‌ها در اینترنت (Internet Media Type) یا همان MIME type، و وظایف مربوط به پروتکلهای اینترنتی دیگر را به عهده دارد. این کارها بوسیله آیکان اداره می شود.

پیش از برپایی آیکان برای این منظور، آیانا در ابتدا بوسیله جان پوستِل از موسسه علوم اطلاعات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تخت قرارداد USC/ISI با وزارت دفاع ایالات متحده مدیریت می شد، تا اینکه آیکان برای دریافت این مسوولیت تحت قراردادی با وزارت بازرگانی ایالات متحده ایجاد شد.
IANA
ارسال نظر

ارسال نظر