مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

سیستم جهانی مخابرات تلفن همراه (UTMS) یکی از فناوری های نسل سوم شبکه تلفن همراه است. این فناوری همچنین به سوی توسعه به فناوری نسل چهارم در حرکت است.
UMTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود