مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LTE

Long Term Evolution

پروژه مشارکتی نسل سوم شبکه تلفن همراه (3GPP Long Term Evolution، مخفف LTE)، آخرین استاندارد در بین فناوری های شبکه ی تلفن همراه است که فناوری شبکه های GSM/EDGE و UMTS/HSPA را ارائه می دهد. نسل حاضر شبکه های ارتباطی تلفن همراه به طور کلی نسل سوم (3G) شناخته می شوند.

اگر چه LTE غالبا با عنوان نسل چهارم شبکه تلفن همراه (4G) شناخته شده است. نسخه اول LTE به طور کامل نیاز های 4G را بر طرف نمی کند. استاندارد Pre-4G که یک استاندارد قبل از شبکه 4G (نسل چهارم) است، یک گام به نسل چهارم شبکه تلفن همراه (LTE-Advanced) نزدیکتر است.
LTE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود