مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODM

Original Design Manufacturer

ODM کمپانی ای است که محصولاتی را طراحی و تولید می کند و آن محصولات ممکن است توسط کمپانی دیگری مارک گذاری شده و به فروش برسد . اگر محصول توسط ODM طراحی نشده باشد اغلب OEM نامیده می شود.
ODM
ارسال نظر

ارسال نظر