لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UJT

UniJunction Transistor

ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT) یک المان نیمه هادی سه سر است که فقط یک پیوند p-n در آن وجود دارد و مانند یک کلید الکترونیکی عمل می‌کند.

سه نوع ترانزیستور تک پیوندی وجود دارد:
ترانزیستور تک پیوندی در اصل یک المان ساده است که از تکه‌ای نیمه هادی نوع n که در طول آن یک ماده نیمه هادی نوع p نفوذ داده شده است، تشکیل می‌شود. المان 2N2646 مشهورترین نمونه این نوع است.
ترانزیستور تک پیوندی مکمل CUJT برعکس حالت بالا از یک ماده نیمه هادی نوع p که در طول آن یک نیمه هادی نوع n نفوذ داده شده است، تشکیل یافته. المان 2N6114 مشهورترین نمونه از این نوع است.
این برنامه‌ریزی unijunction transistor یا قرار دادن چند است-اتصال دستگاه که با دو خارجی مقاومت نشان می‌دهد ویژگی‌های مشابه به UJT. این پسر عموی نزدیک به تریستور و مانند تریستور متشکل از چهار p-n لایه. این یک آند و یک کاتد متصل به اولین و آخرین لایه و یک دروازه متصل به یکی از لایه‌های درونی است. قرار می‌دهد به طور مستقیم قابل تعویض با معمولی UJTs اما انجام یک عملکرد مشابه. مناسب مدار پیکربندی با دو «برنامه‌نویسی» مقاومت برای تنظیم پارامتر {\displaystyle \eta } \eta های آنها مانند یک رفتار معمولی UJT. این 2N6027 های 2N6028 و BRY39 مدل نمونه‌هایی از چنین دستگاه.
UJT