لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 04:26
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف C&F

Cargo & Freight

بهای کالا در مبدا + هزینه های بسته بندی و حمل تا مقصد برعهده فروشنده است
C&F