لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:00
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف C&F

Cargo & Freight

بهای کالا در مبدا + هزینه های بسته بندی و حمل تا مقصد برعهده فروشنده است
C&F