لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 18:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SG...
BPD
مخفف عبارت BPD
Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...
CPCR
مخفف عبارت CPCR
Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گ...
TIA
مخفف عبارت TIA
Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح ...
PEM
مخفف عبارت PEM
Protein Energy Malnutrition
سوء تغذیه پروتئین - کالری در بچه ه...
AED
مخفف عبارت AED
Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی ب...
ANL
مخفف عبارت ANL
Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL...
PACS
مخفف عبارت PACS
Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی ش...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...