مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TICU

Trauma Intensive Care

بخش مراقبت های ویژه تروما به طور خاص برای بیمارانی است که دچار ترومای نافذ یا صریح شده اند. این واحدها فقط در بیمارستان های دارای گواهی تروما یافت می شوند و باید سطوح بالاتری از گواهینامه ها را حفظ کنند. پرستاران و کادر پزشکی که در یک واحد تروما کار می کنند در موارد تروما بسیار آموزش دیده اند و اکثر آنها دارای اعتبار اضافی هستند. صدماتی مانند جراحات ناشی از تصادفات اتومبیل، دعوا، شلیک گلوله و سقوط در TICU درمان می شوند.
TICU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود