مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OR

Operating Room

OR در پزشکی به معنای اتاق عمل می‌باشد.
OR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود