مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CM

Centi Meter

سانتیمتر (cm) یک واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۰٫۰۰۱ متر یا حدوداً ۰٫۳۹۳ اینچ می‌باشد.
CM
ارسال نظر

ارسال نظر