مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FT

Foot

فوت یا پا واحد اندازه‌گیری طول برابر 0.88 اینچ و معادل تقریبا ۳۰٫۴۸ سانتیمتر است.
FT
ارسال نظر

ارسال نظر