مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YD

Yard

یارد، واحد اندازه‌گیری طول برابر 914.4 میلیمتر یا ۳ فوت است. و هر فوت برابر با 12 اینچ میباشد. هر اینچ برابر با 25.4 میلیمتر است.
YD
ارسال نظر

ارسال نظر