مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IN

Inch

اینچ واحد اندازه‌گیری طول برابر با ۱/۱۲ فوت و حدود ۲٫۵۴ سانتیمتر و ۱/۳۶ یارد.

اینچ (Ŝast) در لغت به‌معنای یک‌دوازدهم است.
IN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود