مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KM

Kilo Meter

کیلومتر واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۱۰۰۰ متر و ۰.۶۲۱۳۷۱ مایل می‌باشد.
KM
ارسال نظر

ارسال نظر