مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MI

Mile

واحد اندازه‌گیری طول برابر ۱۷۶۰ یارد و ۱ُ۶۰۹٫۳۵۰ متر و ۵۲۸۰ فوت و ۱٫۶۰۹ کیلومتر.
MI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود